ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки по об’єкту:  «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. №1241 зі змінами»

1) Замовник СЕО
Замовником проекту містобудівної документації є:
Баранівська міська  рада Житомирської області.
Адреса: 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Соборна, буд. 20.
Код ЄДРПОУ: 04344386
КОАТУУ: 1820610100
Виконавець – Фізична особа-підприємець Микитенко Василь Андрійович.
Адреса: 10014.  м. Житомир, вулиця С. Бандери, 7, Офіс 007.

2) Вид та основні цілі документу державного планування
«Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. №1241 зі змінами», є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
      «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. №1241 зі змінами», розроблено відповідно до рішення Баранівської міської ради Житомирської області «Про внесення змін до детального плану території та надання дозволу на виготовлення детального плану території» від  12.06.2019р.  № 1930;
Відповідно до ст. 19 п.1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
      Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
        На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.
      Детальний план території визначає:
1) принципи планувально-просторової організації забудови;
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох
    земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними
    стандартами і правилами;
4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території)
     або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування
     території;
5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх
     розташування;
6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;
8) систему інженерних мереж;
9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
11) межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі
      відсутності плану зонування території).
    
Затверджений детальний план є основою для визначення
вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів
  забудови, окремих земельних ділянок;
- відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового
  призначення, розміщення об'єктів будівництва, реконструкції забудови;
- визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;
- проектування будинків і споруд різного призначення;
- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та
  інженерного забезпечення території;
- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;
- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо
  забудови або зміни допустимого виду використання об'єкта нерухомого майна;
- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;
- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;
- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для
  містобудівних потреб.3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Основою для розробки детального плану території є генеральний план міста Баранівка, розробки інституту «ДІПРОМІСТО», публічна кадастрова карта України.
Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за  власниками земель, землекористувачами, дані угіддями, категорія земель – сільськогосподарського призначення.
Існуюча територія за своїм функціональним використанням належить до земель  сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства.
При виділенні земельної  ділянки під сонячну електростанцію функціональне призначення земельної ділянки змінюється.
Проектом передбачається розміщення сонячної електростанції, яка складається з  однієї ділянки. Проектом планується організація технологічного майданчика, на якому будуть розміщені панелі сонячних батарей рядами  перпендикулярно напрямку північ-південь з нахилом в південну сторону, згідно з існуючими технологічними рішеннями.
Майже вся проектована територія  використовується під установку сонячних панелей під відкритим небом, а об'єкти  обслуговування, охорони та інші розміщуються в компактних малогабаритних мобільних некапітальних нечисленних будівлях, які займають невелику площу ділянки - згідно з існуючою технологією  для сонячних електростанцій.
На підставі практики аналогів сонячних електростанцій в Україні, існуючої на 2018 р., співвідношення потужності станції до площі ділянки становить 1:1,5…2 на рівнинній місцевості.     
Таким чином, на земельній ділянці площею 24,0000 га, при співвідношенні потужності станції до площі ділянки не менше 1:1,5…2, можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю 10 000 кВт .
Проектована територія спланована в ув’язці з прилеглими територіями, автомобі-льними проїздами і існуючим рельєфом.
Планування територій виконано з ув'язкою системи водовідведення при урахуванні максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень.
Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією сонячної електростанції – відсутній, але  в зв’язку з тим, що  ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення прийнята санітарно-захисна зона – 50,0м.
Санітарно-захисна зона сонячної електростанції складає 50,0 м.
В даній санітарно-захисній зоні житлова та громадська забудова відсутня.
-    з півночі – землі загального користування (Вулиця Івана Франка). Автодорога Баранівка - Кашпирівка;
-    з заходу – ділянка межує з вільними від забудови землі резерву міської комунальної власності.  Для об’єктів виробничо – комунального спрямування ;
-    з півдня та сходу  – землі для виробничо – комунальних об’єктів.
Ділянка по повній мірі відповілає вимогам в морфологічному відношенні. На ділянці не існує забудови.
Метою даної роботи є обґрунтування можливості  розміщення сонячної електростанції, визначення граничних параметрів об’єкта  і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив планованої сонячної електростанції на навколишнє середовище.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.
Згідно зі ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», сонячні електростанції не відносяться  до видів діяльності, щодо яких   передбачається  здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля.
 
Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки, зокрема: а)для довкілля, у тому числі для здоров’я людей; б) для територій з природоохоронним статусом;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.2018р. №1241 зі змінами», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: клімат і мікроклімат; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); атмосферне повітря; водні ресурси; біорізноманіття фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.
а) у тому числі для здоров’я населення:
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Транскордонні наслідки відсутні.

а)  Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я людей:
 
Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.
Будівництво та експлуатація сонячної електростанції, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.
Вплив на клімат і мікроклімат. Обсяги викиду будуть очікувано незначні, тому їх вплив на мікроклімат відсутній.
Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:
- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;
- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.) та земляні роботи;
- зварювальні роботи;
- фарбувальні роботи.
Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Вплив на повітряне середовище в ході експлуатації об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:
- вплив від основного обладнання сонячної електростанції на повітряне середовище відсутній;
- для обслуговування основного обладнання (сонячних панелей та інш.) планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт: скутери і квадроцикли – в теплу пору року, снігоходи – взимку. Але ці викиди будуть такими незначними (за кількістю та часом),  що при оцінці впливу на повітряне середовище можуть не враховуватися.
Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.
Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання станції, через незначний рівень шуму таке навантаження можна вважати незначним.
Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.
Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 24,0000 га. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.
Вплив на водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Джерела забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.
Вплив на рослинний і тваринний світ. При експлуатації сонячних батарей передбачається  благоустрій  та озеленення території, а саме, засівання території травами, стійкими до витоптування. Експлуатація сонячної електростанції не несе негативного впливу на рослинність. Вплив на тваринний світ не відбуватиметься.
Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.
При розробці детального плану території передбачається:
–   максимальне збереження рельєфу;
–   максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
–   відведення поверхневих вод;
–   мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.
Вплив на техногенне середовище. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.
Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.
В період експлуатації електростанції утворюватимуться тверді побутові відходи (від діяльності обслуговуючого персоналу). На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів.
Впливів на соціальне середовище.
Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів не погіршаться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) Ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:
При розробці детального плану території передбачається:
–   максимальне збереження рельєфу;

–   максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень;
–   відведення поверхневих вод;
–   мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас.
Тобто  максимально збережені природні ресурси, та передбачається їх екологічно збалансоване та раціональне  використання.   Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.
Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) відсутні, та знаходяться на значній відстані від ділянки планованої діяльності.

в)  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля
Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає.
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.
6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу).
Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):
- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;
- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;
- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
- дані топографічних та геологічних вишукувань;
- діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду;
- комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря;
- статистику захворюваності місцевих жителів;
- іншу доступну інформацію.


7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні,
проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджувальні конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.
 Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.   

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2,3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:
2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Пропозиції та зауваження подаються:
Баранівська міська  рада Житомирської області. Адреса: 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Соборна, буд. 20.
Контактна особа -  Дерев’янчук Григорій  (провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу містобудування, архітектури, земельних ресурсів та комунальної власності Баранівської міської ради) тел.  +380971525158

Строки їх подання:

Зауваження  та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території земельної ділянки в місті Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського  призначення для ведення  особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», затвердженого рішенням Баранівської міської ради 21 сесії 8 скликання від 21.06.218р. №1241 зі змінами», надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.
    

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com