ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
42 сесія 8 скликання
       
09 квітня 2020 року                                                                                  №2852
       
Про внесення змін до міського бюджету
Баранівської міської  об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік
(06511000000)
 код бюджету


         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада
                                          ВИРІШИЛА
1.Спрямувати на проведення видатків 106145,00 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету.
2. Спрямувати на проведення видатків 51432,00 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду.
3. Внести  зміни до  рішення 39 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2019 №2571, із змінами та доповненнями від 12.02.2020 №2846.
3.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 161993629,00 гривень 147981600,00 гривень та 14012029,00 гривень замінити відповідно цифрами 166205586,00 гривень, 150621989,00 гривень та 15583597,00 гривень.
3.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 160748109,00 гривень, 146736080,00 гривень та 14012029,00 гривень замінити відповідно цифрами 165117643,00 гривень, 148758582,00 гривень та 16359061,00 гривень.
3.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1863407,00 гривень, в тому числі профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1969552,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 106145,00 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення, у тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 106145,00 гривень.».
3.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального фонду міського бюджету  у сумі 775464,00 гривень, згідно з додатком № 2, з них:
- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 1969552,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 51432,00 гривень, джерелом покриття якого є використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, у тому числі від надходжень до бюджету розвитку – 51432,00 гривень».
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.».
3.5. В пункті 3 цифри 146736080,00 гривень та 14012029,00 гривень замінити на 148758582,00 гривень та 16330042,00 гривень.
3.6. В пункті 7 цифри 1173100,00 гривень замінити на 1454750,00 гривень.
3.7. Пункт 2.6 вилучити.
3.8. Пункт 8 доповнити словами наступного змісту: «У частині фінансування і надходжень визначених частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України».
3.9. Абзац 3 пункту 9 доповнити словами: «та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України».
2. Додатки №1-4 та 5 викласти в новій редакції.
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.Міський голова                                                                                    А.О.Душко
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня 2020  року                                                                     № 2853


Про внесення змін до рішення сесії
від 30.12.2016 року №22
«Про встановлення посадового окладу,
розміру преміальних та рангу посадових
осіб місцевого самоврядування»

                Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 року №268 «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст. 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  міська рада

                ВИРІШИЛА:

    1. Внести зміни до п.п 1.2 п.1 рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року №22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб місцевого самоврядування» (зі змінами внесеними  рішенням 29-ої сесії 8 скликання № 1784 від 12.03.2019 р.) , а саме:
    - другий  абзац « здійснювати преміювання в розмірі 150% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років» викласти в новій редакції «здійснювати преміювання в розмірі 100% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років».
    2. Всі інші пункти рішення сесії міської ради 8-го скликання від 30.12.2016 року №22 «Про встановлення посадового окладу, розміру преміальних та рангу посадових осіб місцевого самоврядування» залишити без змін.
    3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А) проводити  нарахування до заробітної плати з 01 квітня 2020 року.
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).


Міський голова                                                                              А.О.Душко 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня  2020 року                                                                            № 2854


Про оголошення «сезону тиші»
в місцях масового розмноження
та вирощування потомства диких тварин

      
      Розглянувши лист від 27.02.2019р №188 ДП «Баранівське лісомисливське господарство» відповідно до ст.39 Закону України «Про тваринний світ», керуючись п. 37 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:  
- Визначити місця для розмноження диких тварин в кварталах підприємства, які згідно мисливського лісовпорядкування визначені як відтворювальні ділянки та оголосити в них «сезон тиші» в період з 01 квітня по 15 червня кожного року з обмеженням господарської діяльності всіх видів рубок (крім ліквідацій можливих наслідків природної стихії та техногенних аварій)

Баранівське лісництво:
Квартали 11,12,23-28,38-42,52-55,74-80,94-96,98,99, загальною площею 1801,4 га;

Зеремлянське лісництво:
Квартали 35-38,53-56,72-75,88-94,27,28,31,32,43-46,50,61,62,67,68,77,78,83,84, загальною площею 2217 га;

Явенське лісництво:
Квартали 6,7,8,15,16,17,18,19,23-28, загальною площею 1392 га.

 Міський голова                                                                       А.О. Душко   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання
 09 квітня 2020  року                                                                                  № 2855
 
Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів

       З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та протидії поширенню коронавірусу COVID-19, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), Законом України від 30.03.2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», статтею 26 Закону України від 21.05.1997 року №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку,    міська рада

ВИРІШИЛА:

        1.  Обмежити, на період запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів по запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19 на території Баранівської об’єднаної територіальної громади, шляхом припинення використання орендарями об’єктів комунальної власності, що передбачають скупчення людей, крім аптек, аптечних пунктів, торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів.
       2. Уповноваженим органам по укладанню договорів оренди (Орендодавцям) повідомити орендарів, зазначених у п.1 даного рішення, щодо необхідності припинення господарської,  підприємницької діяльності у приміщеннях комунальної власності на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів.
      3. Орендарі комунального майна, які припинили на період дії протиепідемічних заходів свою діяльність, можуть письмово  звертатись до Орендодавців щодо звільнення від плати за оренду комунального майна з 12.03.2020р. по день закінчення карантину.
      4. Повноваження по звільненню від плати за оренду майна комунальної власності в період дії протиепідемічних обмежувальних заходів покладаються на Уповноважені органи по укладанню договорів оренди (Орендодавців), які приймають відповідне рішення на підставі актів, що підтверджують факт призупинення господарської діяльності орендарем.
       5. Контроль за виконанням   рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).


Міський голова                                                                       А.О.Душко


 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня 2020 року                                                                              № 2856
                                             
Про розірвання контракту
з Пісчанською Т.В.

Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України, п.7.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради, враховуючи заяву головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради Пісчанської Тетяни Володимирівни від 06.04.2020 року, міська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Звільнити головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради Пісчанську Тетяну Володимирівну з займаної посади 21 квітня 2020 року за власним бажанням шляхом розірвання контракту.    

    2. Баранівському міському голові розірвати контракт з                  Пісчанською Тетяною Володимирівною.
                                 
    3. Відділу організаційно-кадрової роботи (Костецька О.Д.) підготувати розпорядження про звільнення Пісчанської Тетяни Володимирівни відповідно до чинного законодавства України.

    4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
Міський голова                                             А.О.Душко
                                                                                    
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня 2020 року                                                                           № 2857
                                             
Про погодження розірвання
договору оренди службового автомобіля
з Пісчанською Т.В.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву про звільнення головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради Пісчанської Тетяни Володимирівни від 06.04.2020 року, міська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Погодити розірвання договору оренди службового автомобіля «TOYOTA Corolla» номерний знак АМ 6372 СМ з головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради Пісчанською Тетяною Володимирівною з 21.04.2020 року.

    2. Уповноважити заступника головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради Дмитрук Нілу Миколаївну підготувати додаткову угоду про розірвання договору оренди.      
                                
    3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
Міський голова                                             А.О.Душко
                                                                                    

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня 2020 року                                                                № 2858


Про передачу пального з  балансу
Баранівської міської ради на баланс
Баранівського сектору У ДСНС України
в Житомирській області


          Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 02.04.2020р. №14221/0/1-20, за результатами наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 2 квітня 2020 року та з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19  на території Баранівської ОТГ, протоколу комісії ТЕБ і НС Баранівської міської ради №4 від 06.04.2020р., керуючись наказом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Хіміча № 2 від 03.04.2020р., керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міська рада:

 
ВИРІШИЛА:   
 
          1. Надати дозвіл на передачу 300л бензину А92 та 300л дизельного палива з балансу Баранівської міської ради на баланс Баранівського районного сектору Управління ДСНС України у Житомирській області для санітарної обробки автомобільних доріг комунальної власності Баранівської ОТГ з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.   
         
         2. Провести процедуру приймання-передачі пального та оформити акти приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).


Міський голова                                                                        А.О.Душко   


                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
42 сесія 8 скликання

09 квітня 2020 року                                                                        № 2859

Про надання згоди на передачу
благодійної допомоги спрямованої
на запобігання поширенню
на території Баранівської ОТГ
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2


Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», враховуючи рекомендації ВОЗ та наказу МОЗ України від 28.03.2020 року № 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)" з метою оптимізації заходів щодо недопущення занесення і поширення на території Баранівської ОТГ випадків захворювань спричинених COVID-19 на період дії карантину, міська рада

ВИРІШИЛА:
        
    1. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради та комунальному некомерційному підприємству «Баранівська центральна районна лікарня міської рад» надати згоду безоплатно передававати засоби індивідуального захисту, антисептичні, дезинфікуючі засоби, та інші матеріальні цінності спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 - підприємствам, установам, організаціям, які працюють на території Баранівської ОТГ, за їхніми письмовими зверненнями, що надійшли до даних некомерційних підприємств в якості благодійної допомоги.

    2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови – Кокітко Н.В.


Міський голова                                                                                 А.О.Душко

Додатки до рішень сесії можна переглянути тут

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com