ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

Про роботу структурних підрозділів, закладів, установ Баранівської міської рад.

Бібліотека – єдина установа,  де безкоштовно, без огляду на вік, уподобання чи віру кожен отримає відповіді на свої питання. Тут справдяться очікування, тут можна зустрітися з друзями, провести час у колі однодумців, подискутувати, навіть спробувати писати книжки. Тут минуле говорить з майбутнім, тут кристалізуються ідеї, народжуються нові теорії, формується громадська думка та є можливість дізнатися правду про все на світі! Головне- вміти це робити, а ні – то бібліотекарі допоможуть! Наше бажання як найширше відкрити двері нашої бібліотеки для усієї громади, показати найбільші бібліотечні цінності і скарби, почути схвальні відгуки про нашу роботу, побачити захоплені очі від нової інформації, нових послуг і сервісів та інших принад, що їх готує і спроможна надати бібліотека. Адже ми справедливо вважаємо, що бібліотека потрібна кожному – і тому, хто потребує тиші біля книжкової полиці, і тому, хто хоче миттєво знайти відповідь на болюче питання, і тому, хто бажає розібратися у політичній колізії чи віднайти соціальну справедливість.
За останні 12 місяців основними завданнями роботи Бібліотеки для дорослих та дітей були:
-задоволення конкретних інформаційних потреб різних соціальних верств населення, вивчення і  втілення в практику інновацій за такими напрямками:      організація роботи з читачами, впровадження маркетингу, перетворення бібліотеки в справжній довідково-інформаційний центр - центр духовної культури, дозвілля, спілкування;
-         забезпечення  вичерпного бібліографічного обліку і всебічного розкриття фондів та надання широкого доступу до документних ресурсів;
-         здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш якісному рівні;
-         активізація інформаційної діяльності з використанням нових бібліотечних технологій  з врахуванням постійного і швидкого зростання обсягів світових інформаційних ресурсів, а також  нових тенденцій в глобальній інформаційній мережі;
-         здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації досягнень вітчизняної та світової науки і культури;
-         надання допомоги всім, хто навчається та займається самоосвітою;
-   сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації .
Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотеки в суспільстві є становлення взаєморозуміння, творчих відносин  бібліотеки як з традиційними  партнерами у  сфері культури,  так із громадськими організаціями, органами юстиції, різними творчими об’єднаннями.
Основні цифрові показники роботи за 2019 рік

Кількість читачів    Кількість відвідувань    Кількість книговидач    Середнє відвідування    Читаність
     3380                             25700                        62107                        7.6                    18.3

Протягом 2019 до Бібліотеки для дорослих та дітей Баранівської міської ради надійшло:
 всього – 885 примірників, із них:
 книг – 540 примірників,
 періодичних видань – 345 примірників.
Передплачено й одержано періодичних видань бібліотеками Баранівської громади в 2019 році:
газет – 49 назв на суму: 11161,15
журналів – 32 назви на суму: 8704,08
Всього : 81 назва на суму з доставкою: 20778,78
За 6 місяців 2020 року отримали 365 примірників на суму 45361 гривня.
На 1-е півріччя 2020 року періодичних видань для бібліотек громади не передплачено, через  відсутність коштів.
Довідково-бібліографічна та інформаційна робота  - одна з найважливіших складових бібліотечного обслуговування користувачів. У 2019-2020рр. головним завданням інформаційно-бібліографічної роботи Баранівської бібліотеки для дорослих та дітей було активізація інформаційної діяльності, підвищення якості інформаційно-бібліографічного обслуговування.
На практиці робота велася за такими напрямами : формування бібліографічного ресурсу (комплектування, організація, використання та збереження фонду); інформаційне забезпечення жителів громади (робота з користувачами, інформаційно-бібліографічна діяльність, популяризація джерел інформації, організація електронного інформаційного ресурсу).
Ефективним методом інформації були виставки та перегляди нових надходжень з відкритим доступом до експонуючої літератури : Дні нової книги, огляди новинок періодики, які інформували користувачів не тільки за основними, але й за суміжними проблемами: «Нові мешканці бібліотеки», «Літературний дивограй», «Світ у дзеркалі періодичних видань», «Книжковий кошик», «100 ідей для саду і городу», «Законодавство на сторінках преси».
Здійснювалось задоволення інформаційних потреб користувачів з питань краєзнавства. Проводилась краєзнавча пошукова робота методом опрацювання нових надходжень з метою виявлення краєзнавчої інформації. Накопичена краєзнавча інформація систематизувалась і вносилась до ДБА. Організована книжкова виставка «Моя мала Батьківщина», яка систематично поповнюється новими матеріалами, «Краєзнавчий календар» з преліком визначних та пам’ятних дат області та району, інформаційне віконце «Один день із життя міста». Архів краєзнавчих тематичних досьє поповнився новими папками «Волонтери Полісся», «Успішні люди Баранівської ОТГ».
Популяризація краєзнавчої інформації велась через такі форми роботи як прес-калейдоскоп «Житомирщина»  : цікаві факти про газету», моніторинг книжкових новинок «Літературна панорама Житомирщини».
На допомогу соціальному захисту, охороні здоров’я організовано інформаційний прес-огляд «Здоровий спосіб життя – альтернативи немає», інформаційні досьє: «Соціальний захист населення», «Пільги» /Чорнобильцям, ветеранам, інвалідам, учасникам АТО/, «Служба зайнятості інформує», «Пенсійне забезпечення».
Дозвіллєва діяльність є основою для творчої самореалізації кожної особистості  впродовж усього її життя. Так, на протязі 2019-2020 рр. готувалися добірки матеріалів різної тематики для відділу культури, вчителів : «Українська культура: стан та перспективи», «Україна-свята моя земля», «Декоративно-прикладне мистецтво в школі», «Світ українського слова», «Візьми поради для розради». Організовано виставку-інформацію «Посміхнися, Україно, чудесами твоїх рук»; годину цікавих повідомлень «Диво українських храмів».
В умовах комп’ютерних технологій не втратив свого існування довідково-бібліографічний апарат : довідково-бібліографічний фонд, карткові каталоги й картотеки. З появою мережі Інтернет можливості інформаційно-бібліографічного обслуговування стають необмеженими. Інтернет вже є невід’ємна складова бібліотеки. У результаті змінився характер надання бібліотечних послуг, з’явилися додаткові умови для неперервної та відкритої самоосвіти для користувачів і для самих бібліотекарів. У розпорядженні користувачів і працівників бібліотеки була і залишається донині система каталогів і картотек, що включає в себе : алфавітний каталог, систематичний каталог, картотеки: систематична картотека статей, краєзнавча, картотека періодичних видань, виконаних довідок, лауреатів літературних премій, картотека інформацій, картотека цитат. Вони допомагають орієнтуватися в інформаційному просторі, швидше й ефективніше знаходити потрібну інформацію.
Протягом року продовжувалась робота з електронним каталогом краєзнавчої літератури в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі «ІРБІС». Основною функцією інформаційно-бібліографічної роботи в 2019 році було безпосереднє обслуговування користувачів бібліотеки в режимі «запит-відповідь». Використовувалися всі типи бібліографічних довідок, у вигляді списку літератури, тексту документа, комп’ютерного файлу. Основним напрямком інформаційно-бібліографічної роботи є виконання бібліографічних довідок в усній і письмовій формі, надання бібліографічних і методичних консультацій. Характер запитів, з якими звертаються користувачі, дуже різноманітний. Тематика їх охоплює різні галузі знання. Часто робота з конкретним запитом починається від традиційного каталогу і переходить до використання Інтернету, а результати пошуків видаються замовникові як друкованим виданням так і у вигляді принтерної роздруківки. Інформація тепер необхідна не тільки для навчання, фахової діяльності, дозвілля, а й для підвищення якості життєвого рівня, вирішення соціальних, побутових, творчих, особистих питань.
Необхідно відмітити, що успіх інформаційної діяльності перебуває в прямій залежності  від кількості та якості нових надходжень як книг так і періодичних видань. На даний час, на жаль, в бібліотеці їх не вистачає.
Популяризації  літератури, читанню, зверненню до бібліотеки сприяли такі традиційні та інноваційні форми роботи як: буккросинги, флеш-моби, різноманітні акції, літературні вечори, презентації, історичні, інформаційні, патріотичні години, години пам’яті та ін.
 В час, коли спостерігається велика зацікавленість суспільства фольклорними традиціями, їх історією та втіленням  у сучасне  життя , народознавчі заходи є вкладом у відродження духовності та самобутності українського народу.    Бібліотечні працівники ОТГ прийняли активну участь у фестивалі «Квітне рушниками Україна», який уже традиційно  проходить в  селі Кашперівка.  Бібліотекарі разом з клубними прцівниками, зібрали багато різножанрового матеріалу - вишиті рушники, ікони, серветки ,подушечки, вишиванки, картини місцевих художників. Найбільше глядачі захоплювалися  роботами майстринь – вишивальниць .Працівники Бібліотеки для дорослих та дітей підготували до неї виставку: «Старовинна  вишивка – код рідного краю».
Зміни, які відбуваються навкруги, потребують нових рекламних рішень, нових підходів у роботі. Щоб справити враження на сучасного користувача, зробити бібліотеку яскравою, показати нестандартний зміст і форму роботи та створити затишну атмосферу у Бібліотеці для дорослих та дітей проходять різноманітні майстер-класи.
Напередодні найголовнішого свята християн – Великодня, учасниці  клубу «За чашкою чаю» зібралися на чергове засідання  клубу під назвою «Писанкові фантазії», щоб поговорити про писанки, згадати легенди, пов’язані з її виникненням, дізнатися про значення символів та кольорів.  Для них був організований майстер-клас: «Оздоблення Великодного кошика». Кожна з учасниць  цього заходу проявила свою неповторну фантазію, чудовий смак та оформили  оригінально свою  корзинку.
Колектив бібліотеки робить усе можливе, щоб надати мешканцям міста високий рівень обслуговування, зацікавити та залучити якомога більше користувачів до інформації, книги і читання.
Бібліотеки  надавали  допомогу користувачам  у соціальному просвітництві, громадському захисті ,  допомагають  мешканцям отримати оперативну інформацію для вирішення життєво важливих питань та залучити їх до бібліотеки.  Найбільшим попитом користуються теки – накопичувачі:  «Пенсійне забезпечення», «Соціальний захист населення»,  
Бібліотека для дорослих та дітей запрошувала журналістів на всі масові заходи. Створення позитивного іміджу, формування надійної  репутації серед широкої громадськості відбувалося також шляхом проведення акцій, які підтримувала бібліотека: «Подаруй бібліотеці книгу!», «Відпочиваємо з книгою!», «Синьо - Жовтень»,   «Запали свічку» (до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.) Також відбувається інформування читацької аудиторії шляхом оформлення стендів, оголошень, інформаційних листів до різних подій, через соціальні мережі – група на фейсбук.
З нагоди  відзначення  дня народження Степана Андрійовича Бандери  українського  політичного діяча, одного з лідерів українського  національно – визвольного  руху 30-50-х рр.ХХ ст. в читальному залі Бібліотеки для дорослих та дітей оформлено  виставку – персоналію: «Степан Бандера: людина і міф», біля якої бібліотекар читального залу Л.М.Шевчук провела огляд  представленої  літератури . Підготовлено історичну довідку: «Степан Бандера: символ революційної безкомпромісності». В сільських бібліотеках ОТГ було організовано тематичні полички, викладки літератури: «Степан Бандера – життя присвячене свободі», «Степан Бандера : документи і факти».  
Більше 100 років тому слово «соборність» було вписане в історію українського народу, але святковим днем українського календаря  воно стало тільки віднедавна. Як велике державне свято – День Соборності України – відзначають з 1999 року.
З нагоди відзначення державного свята працівники відділу обслуговування Бібліотеки для дорослих та дітей провели годину історії: «Соборна Україна: від ідеї до життя», до якої підготували виставку – міркування: «Соборна мати Україна, одна для всіх, як оберіг», виставку –екскурс «Соборність нашої свідомості» які були розгорнуті  до послуг користувачів в читальному залі бібліотеки.
29 січня українська громадськість відзначає день пам’яті героїв Крут. До цієї дати працівники відділу обслуговування Бібліотеки для дорослих та дітей підготували виставку –посвяту « Нам не забути славу Крутів».
На честь  вшанування  героїв загиблої Небесної Сотні, в читальному залі Бібліотеки для дорослих та дітей організовано фотовиставку – реквієм «Небесна Сотня! Вічна слава Героям!».                    
До чергової річниці  виведення радянських військ з Афганістану (15 лютого) у приміщенні читального залу Бібліотеки для дорослих та дітей було  проведено вечір - зустріч з ветеранами афганської війни під назвою «Афганістан – ти серця мого біль».(2019р) Присутні на заході дізнались  про історичні події неоголошеної війни. Розповідь  пройшла крізь юні серця і учні зрозуміли,  що найстрашніше і найбезглуздіше у світі – це війна.
Затамувавши подих, спостерігали школярі за подіями афганської війни з хроніко-документального відеоматеріалу «Афган. Война миров». Перед очима молоді на екрані розгорталися кадри воєнної хроніки, звучали пісні, народжені тією війною, хвилювали до сліз рядки солдатської поезії.
Ознайомились учні і з сторінками нелегкої служби  на далекій афганській землі зі слів учасника боїв Олексія Камінського , який пройшов через пекло тієї страшної війни. Переглянули книжкову  «Обпалені  вогнем трагічним», на якій було представлено літературу як документального, так і художнього змісту. Вшанували пам'ять усіх полеглих хвилиною мовчання.   В 2020 році організовано  виставку –пам’ять «Згадай Афганістан, синів полеглих України».       З нагоди відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України в дитячому секторі  Бібліотеки  для дорослих та дітей проведено годину державності «Жовто – синій прапор  волі».
З метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського  народу у Другій світовій війні  проведено годину історії: «Пройшла війна по наших землях і серцях».
Урок історії : «Партизанський рух на Україні»  з  нагоди відзначення Дня партизанської слави  було проведено для користувачів - дітей.  Бібліотекарі розповіли дітям про  партизанський рух, як на території  Поліського регіону, так і України в цілому, про підпільні організації на окупованих територіях . У читальному залі розгорнуто  книжкову виставку «Дорогами партизанської слави». З літератури, представленої на виставці, можна дізнатись багато інформації про підпільну діяльність в роки Другої світової  війни тощо.
14 жовтня Україна відзначає триєдине свято - свято Покрови, День українського козацтва і День захисника України. Напередодні в читальному залі  було представлено розгорнуту книжкову виставку «Україна козацька: п’ять віків історії».  В історії українського народу особливе місце посідає козацтво – гордість, сила та опора протягом багатьох століть. Матеріали  виставки несуть в собі найцікавішу інформацію про українське козацтво минулих часів та козаків сьогодення: їхні прагнення, ідеї, почуття патріотизму.  
Для  учнівської молоді, в приміщенні дитячого сектору  10 жовтня проведено патріотичну годину:   «За Україну! За її волю! За честь! За славу! За народ!». До заходу було підготовлено фотовиставку із світлинами воїнів – земляків, які загинули захищаючи східні кордони України. Запрошений учасник АТО, Юрій  Вікторович Волошин,  розповів  дітям  про тяжкі воєнні будні, і про те, як надихають бійців листи дітей, їхні малюнки, вироби ручної  роботи.
В читальній залі Бібліотеки для дорослих та дітей облаштовано куточок  пам’яті «Герої безсмертні, вони не вмирають» (портрети земляків загинувших в АТО), фото-виставка: «Обличчя Майдану».               
В дитячому секторі проведено цикл заходів до  Дня  слов’янської писемності та культури «Шляхами Кирила і Мефодія».  Протягом  дня читачі бібліотеки знайомилися з книжковою виставкою «Слово про слово», яка розповідала про діяльність слов’янських просвітителів, що заклали основу слов’янської писемності і залучили слов’янські народи до світової культури, про те як взагалі виникла книга, як виникла наша рідна  українська  мова. Під час інформаційної години «Слов’янська писемність – безцінне надбання людства», бібліотекарі розповіли читачам  про , слов’янських  просвітителів  Кирила та Мефодія, які є  проповідниками  віри християнської  та створили слов’янську  абетку, а також  здійснили переклад з грецької мови старословянською основних богослужебних книг. Читачі бібліотеки приймали участь у вікторині «Слов'янська азбука - то мудрості дорога».
Україна, 9 листопада, святкує День української писемності та мови. А також вшановують пам'ять Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.
 В  дитячому секторі Бібліотеки для дорослих та дітей  проведено мовознавчу подорож «Співуча, калинова – наша українська мова».  Доповнилось свято презентацію «У рідній країні - рідна мова».
Краєзнавство – це безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь, всього найкращого, це своєрідний місток, що поєднує покоління минулі з поколіннями сьогоднішніми і прийдешніми. Це вивчення і популяризація  історії, культури, літератури  рідного краю. Основними формами краєзнавчої та народознавчої роботи у бібліотеці є книжкові виставки та тематичні полички.  В  бібліотеці створено краєзнавчо – народознавчий куточок: «Духовна криниця українських традицій».
В краєзнавчій роботі бібліотекарі  спираються на бібліографічні, довідкові, архівні джерела краєзнавства і активно використовують їх в подальшій роботі.   В 2019 році  було видано і презентовано книгу місцевого письменника Ігоря Бєлякова «Воїни Гіпократа», яка присвячена медичним працівникам Баранівської районної лікарні .                                                                                                                         Вже котрий рік поспіль Бібліотеки Баранівської   ОТГ  приймають активну участь в святкуванні Дня міста, в «Фестивалі млинців» та «Гарбуз – фесті», який проходить в селищі Полянки.                                                                                                    
В умовах суверенної і незалежної правової держави особливо важливе значення набуває виховання у молоді правової культури, з рівнем якої безпосередньо пов’язана ефективність докорінних перетворень у нашій країні. Саме бібліотека відіграє важливу роль у формуванні правової культури громадян .
Бібліотека провела низку заходів до Дня Конституції та Дня захисту дітей по формуванню правових знань та правової культури у користувачів: дитяче свято «І на цій планеті діти в мирній дружбі хочуть жити», арт - майданчик «Дітям України – миру і тепла», конкурс малюнків на асфальті «Мій край – частинка України», правовий лабіринт «Великі права маленької людини».
В рамках  Всеукраїнського тижня  права, в читальному  залі  проведено юридичний діалог : «Твої права – твій захист». На заході був присутній головний спеціаліст Баранівського  бюро  правової  допомоги  Мельник Юрій Михайлович, який познайомив присутніх з роботою бюро безоплатної правової допомоги. Спеціаліст Баранівського районного сектору філії ДУ  «Центр пробації»  Куцан Тамара Володимирівна, розповіла присутнім про види кримінальних злочинів,  якими опікується їх відділ, відповіла  на запитання присутніх.
До заходу було розгорнуто тематичний перегляд літератури під назвою: «Закони твого життя: знай і захищай».
В дитячому секторі бібліотеки, для різних вікових категорій користувачів підготовлено  години правових знань: «Повага до правопорядку – це повага до кожної людини», « Свої права ти добре знай, та й право інших поважай», вікторину: «Закон і право – для всіх єдині». Взаєморозумінню і взаємодопомозі, толерантності у ставленні до інших людей, їхніх думок і позицій, сприяють заходи, що націлені на ціннісні орієнтації молоді: «Пізнай себе – зрозумій іншого» - розвідка-фантазія,  «Не порань  людяне в людині»  (до дня заснування  Товариства Червоного Хреста ) - урок толерантності, «Мій вічний пошук істини»  -година-дослідження (до Всесвітнього дня молоді), «Для вас відкриті наші двері і серця» (до Міжнародного дня інвалідів) коло спілкування, «Мистецтво жити у світі несхожих людей та ідей» - урок толерантності (до міжнародного Дня толерантності).                                                                                                          Завжди  у полі зору працівників Бібліотеки для дорослих та дітей робота з молоддю на допомогу засвоєнню шкільної програми. До послуг учнівської молоді облаштовано тематичний стелаж «Читайте за програмою». Доповненням до представленої літератури є списки програмової літератури. Необхідну інформацію про вибір професії надають інформаційні куточки «Куди піти вчитися?», «Освіта – шлях до майбутньої професії».
З нагоди відзначення чергової річниці з дня народження Т.Г.Шевченка працівники Бібліотеки для дорослих та дітей взяли участь у флешмобі «Невмируще слово Кобзаря». Звучала безсмертна поезія Кобзаря, зі щирістю декламували твори великого генія і пророка учасники флешмобу біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, намагалися передати всю палітру почуттів, які вкладав поет у кожний рядок. У бібліотеці для дорослих та дітей підготовлено  виставку – персоналію  «У славі праведній, у славі віковій». На ній були представлені літературні твори, які позиціонують поета творцем епічних поем, глибоким ліриком, художником  і видатним драматургом.
З нагоди 149 річниці від дня народження Лесі Українки, біля пам’ятника поетесі провели флешмоб під назвою «Вітрила її поезії».
З розрахунку на сказане вище, слід вибудовувати ланцюги формування бібліотечного ресурсу і комплексного обслуговування. Неприпустимо забувати, що бібліотека існує не сама для себе. І буде жити до тих пір, поки до неї люди масово звертатимуться за знанням, інформацією, духовними цінностями.

Галина Карпишина, директор бібліотеки                         • m52595863_724443891282653_8351358465901330432_n
  • m57154334_2323027944448106_8272232012824182784_o
  • m57484507_2323027514448149_1087459004650618880_n
  • m66505613_812022989191409_8341945040049799168_n
  • m69100459_839991993061175_8542797025278689280_n
  • m71778576_871053196621721_8896934834228690944_n
  • m78702673_258140338483971_7759370573599211520_n
  • m79298755_258140391817299_253216003163422720_n
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com